Hívja jósainkat most! 0900 700 602
A hívás díja: 2 EUR/perc
 
 
 

 

 

 
Hívja megbízható jósainkat most!
0900 700 602
A hívás díja: 2 EUR/perc

 

 

 
Hívja megbízható jósainkat most!
0900 700 602
A hívás díja: 2 EUR/perc

 

 

 
Hívja megbízható jósainkat most!
0900 700 602
A hívás díja: 2 EUR/perc

Egészség? Pénz? Szerelem?

Jósaink minden kérdésére felelnek

 
Hívja megbízható jósainkat most!
0900 700 602
A hívás díja: 2 EUR/perc
 

A televíziós műsorokban hirdetett telefonos jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

1.      Az ESOTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.) (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a szolgáltatás televíziós műsorában, honlapján vagy más reklámfelületein meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2.      A Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Fogyasztó vagy Néző) vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

3. A Szolgáltatás

 A televízió csatornákon sugárzott műsorokban a Fogyasztók kétféle szolgáltatás közül választhatnak:

 a. Élő, televíziós jóslás a stúdióban ülő jóssal vagy jósokkal. Ebben az esetben - tekintettel a hívások tömeges voltára - a hívókat a Szolgáltató a hívás időpontja alapján sorrendbe állítja, s eszerint kapcsolja be őket a stúdióba, hogy a jósnak feltehessék kérdéseiket. A beérkező hívásokat egy automata hanginformációs ügyfélszolgálati rendszer (IVR - Interactive Voice Response) fogadja. A Fogyasztónak a várakozás során bármikor lehetősége van visszatérni a főmenübe és telefonos privát jóslást (ld. 3.b. pont) kérni vagy megszakítani a vonalat. A telefonhívás nem garantálja a közvetlen műsorba kapcsolást. A stúdióba bekapcsolásra nem kerülő hívások és a várakozás időtartama is kiszámlázásra kerülnek. Ez a hívás tehát kockázattal jár, mivel nem garantálja az adásba való bekerülést.

 b. Telefonos privát jóslás, azaz a képernyőn lévő kisebb ablakokban megjelenő jóssal vagy jósokkal - a nyilvánosság kizárásával - történő közvetlen beszélgetés, amelyre egyébként adásidőn kívül is, a hét minden napján 0-24 órában lehetősége van a Fogyasztónak. A telefonhívás nem garantálja a kiválasztott jóshoz kapcsolást. A jóshoz nem kerülő hívások is számlázásra kerülnek.

4.      A Szolgáltatás díja

A Szolgáltatást a Nézők az alábbi emeltdíjas telefonszámokon és bruttó hívásdíjakon érhetik el:

 

 

Telefonszámok

 

Magyarországról

Szlovákiából

Romániából

StoryTV

06 90 602-785

0 900-600-777

0 903-903-902

 

 

Bruttó hívásdíjak

 

Magyarországról

Szlovákiából

Romániából

StoryTV

485 Ft /perc

max. 1,60 EUR/perc, Orange 1,51 EUR/perc

1,99 EUR /megkezdett perc

 

Ügyfélszolgálati telefonszámok:

Magyarország: 06 1 877 2505
Szlovákia: 02 2080 0208
Románia: 021 2045520

A külföldi nézők külföldről hívható telefonszámokon vehetnek részt az adásban, illetve a szolgáltatásban. Ennek telefonszámai és hívásdíjai szintén az adás képernyőjén feltüntetésre kerülnek.

A Szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszámok és bruttó hívásdíjak a televízió képernyőjén a teljes adásidő alatt a Nézők számára olvashatóan feltüntetésre kerülnek.

5.      A televíziós műsorok keretében nyújtott Szolgáltatás esetén a Fogyasztó vállalja, hogy a televízió nyilvánossága előtt nem tesz olyan kijelentéseket, amelyek (a) termékek vagy szolgáltatások nyílt vagy burkolt reklámjának minősülnek, (b) sértőek vagy negatívak a Szolgáltatásra, annak minőségére nézve, (c) politikai, közéleti nézeteket, szervezeteket vagy személyiségeket népszerűsítenek vagy szidalmaznak, (d) alkalmasak más emberek vallási vagy egyéb meggyőződésének sértésére, (e) nem felelnek meg az általánosan elvárható erkölcsi és ízlésbeli normáknak vagy (f) nem tartoznak a Szolgáltatáshoz, ellentétesek annak céljával, tartalmával. Ezek megsértése esetén a Szolgáltató a Fogyasztót haladéktalanul kizárhatja a Szolgáltatás igénybe vételéből.

6.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás kép- és hangfelvételét:

       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
       - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
       - sokszorosítsa;
       - terjessze (akár promóciós célból is); és
       - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kép- és hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg

7.      A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

8.      Bár a Szolgáltató bízza meg a jósokat a Szolgáltatás teljesítésével, de nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

9.      A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

10.  Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11.  A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja.

12.  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13.  A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

14.  A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15.  Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16.  Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybe vételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000.

18.  A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.).

19.  Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 02 2080 0208 telefonszámon, valamint az info@esotv.hu email címen. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

20.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

21.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

22.  Szolgáltató adatai: ESOTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.)

 
 

Hívja megbízható jósainkat most!

Andi Együttérző Jós

Andi

Kertelés nélkül megmondja az égiek üzenetét. Áldással született, meglátja az emberek lelki és materiális problémáit.Bővebben

ElérhetőHívjon most!

0900 700 602 - Mellék: 436

0900 700 602 - 2 EUR/perc

Horusz Asztrológia Jós

Horusz

Asztrológiával 1987 óta foglalkozom. Az emberi kapcsolatok sokszínűségét meghatározza, hogy mi "köti" össze a feleket.Bővebben

ElérhetőHívjon most!

0900 700 602 - Mellék: 309

0900 700 602 - 2 EUR/perc

Berill Tisztánlátó Jós

Berill

Tisztánlátó, sorselemző, a lappangó betegségek felismerője. Tarot kártyával és a püthagoraszi számmisztikával dolgozik.Bővebben

ElérhetőHívjon most!

0900 700 602 - Mellék: 345

0900 700 602 - 2 EUR/perc

Ibolya Együttérző Jós

Ibolya

Asztrológus. Munkája célja, hogy a szabad akaratot is figyelembe véve segítse a hozzá fordulókat.Bővebben

ElérhetőHívjon most!

0900 700 602 - Mellék: 555

0900 700 602 - 2 EUR/perc

Kincső Gyógyító Jós

Kincső

“Hittel tedd meg az első lépést! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.”Bővebben

ElérhetőHívjon most!

0900 700 602 - Mellék: 311

0900 700 602 - 2 EUR/perc

Maklari Judit Karrier/munka Jós

Maklari Judit

Judit vagyok. Kártyából jósolok, amit nem tanultam, hanem velem született adottság. Most már több, mint 30 éve hivatá...Bővebben

FoglaltKérem keressen később!

0900 700 602 - Mellék: 908

0900 700 602 - 2 EUR/perc

 
 

Rólunk mondták